WATERSTOF…WAT IS HET???

Waterstof  

Waterstof is schoon, veilig en overal – het wordt in 70 procent van alle materialen in het heelal aangetroffen. Juist omdat er veel van is, kan waterstof overal gewonnen worden. Waterstof als energiedrager is twee tot drie keer efficiënter dan conventionele brandstoffen. Je komt verder met minder ,brandstof’. Omdat het enige bijproduct water is, zijn brandstofcelauto’s CO2-neutraal. Dat geldt ook voor het schadelijke HC en NOx. (koolwaterstoffen en Stikstofoxiden)

Waterstof voor mobiliteit middels de brandstofcel

Er zijn drie types elektrische auto; batterij elektrisch en waterstof elektrisch of een combinatie van deze twee, de hybride vorm.Om met waterstof elektriciteit op te wekken, hebben we een brandstofcel nodig. De brandstofcel wekt energie op via de reactie van waterstof met zuurstof, daarbij ontstaat naast elektriciteit alleen schoon water als restproduct. Het is een proces dat zich in een fractie van een seconde voltrekt. De elektriciteit voedt de elektromotor die de auto aandrijft. Er wordt dus geen fossiele brandstof in de motor verbrand. Deze technologie is oorspronkelijk voor ruimtevaartuigen ontwikkeld, maar tegenwoordig vinden brandstofcellen een veel bredere toepassing. Het blijven hoogwaardige technieken, de druk in de tank bij een personenwagen is 700 Bar en bij een vrachtwagen of bus 350 Bar. Door de technische ontwikkelingen kunnen we nu veel lichtere tanks bouwen voor waterstof en zijn de brandstofcellen vele malen kleiner efficiënter en goedkoper geworden. Het wordt op een soortgelijke manier als LPG getankt, de tank is vol na 4 à 5 minuten.

Waterstof en veiligheid

Ondanks de hoge druk van 350 en 700 bar ( lpg 6 bar ) is waterstof door het gebruik van moderne technieken veilig toepasbaar. Waterstof is 18 maal lichter dan lucht wat betekent dat bij het ontsnappen van waterstof dit binnen een seconde 20 meter hoog is. Het blijft dus niet laag aan de grond hangen zoals LPG of lekken van benzine of diesel onder de auto. Waterstof mag dus ook onbemand getankt worden.  Waterstof wordt getankt in kilo’s, een personenwagen tankt ongeveer 6 kilogram waarmee hij 600 kilometer kan rijden.